Replik: Munkhammars replik bekräftade problemet

Svar på Johnny Munkhammars replik i bloggens "vallondebatt".


Jag tackar Johnny Munkhammar för repliken Utländska influenser byggde landet, men min kritik, att historisk invandring inte kan jämföras med dagens, bemöttes inte. Istället upprepades den felaktiga jämförelsen.

Förstod inte relevans i jämförelse av anställda i invandrarföretag och jordbruk. Jag har ingenting emot invandrarföretag. Munkhammar vet dock att inte ens hälften av utomeuropeiska invandrare har arbete, där han i rapporten Sant och falskt om svensk tillväxt och arbetslöshet (Timbro 2006) om sysselsättninggrad bl a skrev att "extremt låga siffrorna gäller invandrare från tredje världen, främst Asien och Afrika. Av väletablerade invandrare från Asien som har bott i Sverige 10–20 år är endast hälften definierade som sysselsatta (från vilket ska dras den sedvanliga luften i sysselsättningssiffrorna)".

Gåtfulla argumentet fyra gånger fler anställda i invandrarföretag än i jordbruk tycks strategiskt, då jordbruket senaste sekel och decennier haft en närmast exempellös rationalisering, där en majoritet av befolkningen arbetade i jordbruk på 1800-talet men efter flerdubblad avkastning nu 2-3 procent gör det. Fast jag inte förstår vad argumentet skulle säga, hur blir omsättningsjämförelsen?

Jag välkomnar invandrare som driver företag. Jag känner till historisk invandring och utländska investeringar i Sverige som ledande järn- och träexportör. Johnny slog med fakta in öppna dörrar, men min kritik av jämförelse av olika invandring undveks. Dagens invandring kan inte jämföras med historisk arbetskraftsinvandring, som århundraden tillbaka per sekel var högst någon procent av befolkningen. Invandring idag minst 100 gånger större och annorlunda.

Munkhammar föreslår inte minskad asyl- och anhöriginvandring, men vill utvidga den med arbetskraftsinvandring. Arbetslinjen är såklart klok, men vad säger Munkhammar om kulturella utmaningar? Det finns kulturella implikationer som forskning antyder att inga ekonomiska reformer löser.

Munkhammar hoppas säkert att hans förslag om ekonomiska frizoner löser problemen i de segregerade områden med utomeuropeisk invandring, i bl a Storbritannien, Tyskland och Sverige, där kanske hemspråk talas och man bortsett från bidragen lever som i sina hemländer. Studier visar dock att radikalisering bland Storbritanniens och Tysklands muslimer ökar för andra generationens invandrare och högutbildade. Mirza, Senthikumaran och Ja'far angav i en studie (Living Apart Together) att 37 procent av muslimer på 16-24 år anser att de som lämnar islam bör dödas. Bland muslimer över 55 år önskade "bara" 19 procent dödsstraff för den som lämnar islam. I en studie av Tariq Modood påvisade större radikalisering bland högutbildade muslimer. Han kommenterar det i detta klipp från brittiska dokumentären What Muslims Want.Twinglyfiske till relaterat: SMP, SvD
Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments

No responses to “Replik: Munkhammars replik bekräftade problemet”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.