Pipes-artikel samt Police no go area i London

Hur skulle en medeltida religion kunna få betydelse i västerlandet? Låter väl som rena skämtet med tanke på vår upplysning?

Nu är dock vad som brukar benämnas "creeping sharia" en realitet i Sverige och på andra håll (se denna post eller poster om sharia). Det torde vara fullständigt huvudlöst att vi inte står upp och försvarar vårt samhälle och våra värderingar när muslimer konfronterar dem, vare sig det gäller yttrandefrihet eller medeltida kvinnosyn, där man möts av islamofobianklagelser om man är emot tillåtande av muslimsk slöja i alla sammanhang, såsom i skolor eller i tjänstefunktioner mot allmänheten, t ex inom polisen.

Daniel Pipes har här en till svenska översatt artikel, "Motstå islamisk lag", om att vi konsekvent måste stå upp för vårt samhälles regler och värderingar. (Engelsk originaltext.) Artikeln avslutas med orden
"Om västerlänningar håller ihop är Sharia dömt att misslyckas. Om vi inte gör det är vi dömda."

Det finns de som menar att ändå inga risker föreligger (likväl som de som menar att Pipes är överoptimistisk), men t ex i Libanon och i 1900-talets Kosovo ser och såg vi hur islam med inslag av radikalism tar/tog över. Förndras inte immigrationen (inkluderandes politik?) och/eller nutida islam med avseende på radikalism finns det nog ingen anledning att bli förvånad om islam tar över helt eller delvis i några västländer. Men det Pipes tar upp -- en beslutsamhet att inte inskränka regler försvarandes våra friheter gentemot islamisk dogm -- är säkert också avgörande! Inskränkningar som brukar ske i mångkulturalismens och toleransens namn.

Jag vill främst se att vi fullt ut gör det Pipes föreslår, men tror även att vår immigrationspolitik behöver bli något mer restriktiv om än fortsatt frihetlig. T ex att radikala muslimers invandring försvåras samt att man inte tar lättvindigt på mycket stora invandringsströmmar från muslimska länder, utan ser om de delvis kan ha religiösa syften. Utifrån det kan legitima policybeslut tas, såsom mer restriktiva regler för den kategorin migranter. Hälften av nettoinvandringen 2006 var från Afrika, Asien och Mellanöstern (SCB-siffror i denna post) och en tredjedel kan nog vara muslimsk invandring.

Hindrande av mer radikala muslimer skulle kanske kunna minska risken för radikalisering av muslimer i väst, som i dag är ett betydande problem (enligt bl a muslimska journalister som Hind Fraihi i TV-reportage och Irshad Manji i NY Post-artikel). Ståndaktighet mot muslimers krav på särbehandling samt försiktighet med radikala muslimers invandring antar jag också skulle öka chansen för en förändring av islam i väst -- något som iofs många finner osannolikt.

-

Avslutar med ett läskigt videoklipp från det som postare av klippet benämner som en "police no go area" i London:

youtube

(Videolänk uppdaterad 20100301)

(Tips: Gates of Vienna)

Kommer dessa att arresteras och lagföras, såsom skedde med fredliga deltagare i demonstrationen mot islamisering i Bryssel (video)? Kanske dags att upprätthålla lag? Annars kan man undra hur London ter sig om 50-100 år. (Förr eller senare lär vi stå inför massförstörelsevapen.)

Den defensiva position poliserna i klippet hamnar i känns det i någon mening som om våra politiker varit i gentemot exempelvis de som vid Muhammedbildspubliceringar attackerat yttrandefriheten. Då handlar det ju om att tydligt och konsekvent stå fast när hot från totalitarister haglar. Men likabehandling, nej till mångkulturalism och konsekvent tillämpning av vår lag borde också räcka rätt långt.

Denna fråga borde nog även debatteras i högre utsträckning än nu.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Pipes-artikel samt Police no go area i London”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.