Caldwell om invandring i Europa (VII) -- islam och religionskritik

Några stycken ur Christopher Caldwells Reflections on the Revolution in Europe (som Expressen exemplifierat med denna ledarartikel...).

Caldwell inleder avsnittet med att påpeka att såväl ateism som kristendom förlorat auktoritet i väst, men att ett världsligt organiserat islam visar prov på styrka och att religionsfrihet har kommit att bli synonymt med frihet för islam.

Översättning:
"Att västvärldens historiska utveckling kommer att imiteras, eller åtminstone erkännas, av alla andra är en trosbekännelse hos många av västvärldens liberaler. Det kan vara en patetiskt syn att se dem invänta att islam ska "moderniseras" -- eller inte uppta så mycket av dess anhängares liv -- på samma sätt som kristendomen gjorde från 1500-talet och framåt. De gör ett fundamentalt misstag. Vi tenderar att lära oss om reformationen och upplysningen som episoder i den intellektuella historien, så vi tänker på europeisk sekularism som om den varit en sorts själsligt sökande. Det var den, delvis -- men Europas religiösa auktoriteter blev även genom fientliga handlingar tvingade till förändring, ofta beväpnad fientlighet från deras motståndare. En av orsakerna till att européer väntar på att islam ska falla sönder inifrån är att deras tolerans byggt en mur runt islam, skyddande från allt det yttre tryck som sattes på kristendomen mellan 1500- och 1800-talet.

Ett viktigt vapen i 1700-talets upplysnings attacker mot kristendomen var förlöjligande. Men under tiden som européer hoppas på att muslimer ska lära Voltaires läxa har de gått långt i att isolera islam från Voltaires metod. Förlöjligande av islam har sammanblandats med xenofobi och rasism. De som ifrågasätter islam förutsätts nöja sig med att sparka på den döda hästen kristendom i förhoppning om att muslimer genom induktiva resonemang inser att dessa etablerade allmänna regler gäller även deras religion. Floden av skrifter i bokform mot "religion" i allmänhet, av Richard Dawkins, Michael Onfray, Christopher Hitchens och andra, har säkert vunnit mycket av sin popularitet genom en timid allmänhets olust över att uttrycka betänkligheter om specifikt islam.

Kristendomens rimlighet attackerades över seklerna och fortsätter att attackeras med största obönhörlighet. Inget socialt accepterat sätt har ännu dykt upp för att attackera islams rimlighet, inte ett enda. I själva verket erhåller islam i allt högre grad juridiskt skydd mot kritik. I januari 2009 blev politikern Geert Wilders åtalad av en holländsk domstol under anklagelser för anstiftan till våld med filmen Fitna, i vilken han kallade Koranen en våldsam bok och jämförde den med Mein Kampf. Efterföljande månader nekande brittiska inrikesministern Wilders inresetillstånd i landet, fastän han hade blivit inbjuden att visa filmen i överhuset. Wilders kritik var tafatt och felriktad, men den var en protest mot våld, inte anstiftan till sådant."

Caldwell fortsätter med att ta upp den blasfemi-lagstiftning som införts för i synnerhet islam, men menar att försvaret av denna är problematisk då kritik av t ex hudfärg eller sexuell läggning jämställs med kritik av övertygelse och tro.Övriga Caldwell-poster:
* Chris Caldwell om invandring i Europa
* Caldwell om invandring i Europa (II) -- europeisk debatt
* Caldwell om invandring i Europa (III) -- arbetskraft?
* Caldwell om invandring i Europa (IV) -- missnöjes-utvandring
* Caldwell om invandring i Europa (V) -- syn på islam
* Caldwell om invandring i Europa (VI) -- citat om muslimsk lobbying
* Caldwell om invandring i Europa (VIII) -- moderata muslimer


Relaterat i Twingly-media: VL, VG, SvD, Dagen, GP, SvD, DN, Expressen
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments

No responses to “Caldwell om invandring i Europa (VII) -- islam och religionskritik”

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.