En konservativ blir kristdemokrat

Jag har aldrig varit kristdemokrat, bl a då jag anser att deras åsikter ofta saknat ideologisk förankring. Möjligen kan de bättra sig och bli intressanta som ett konservativt alternativ. Därför nämner jag ett blogginlägg av Robert Tadjer där han kommer ut som kristdemokrat.

I en bra men stundtals snudd på högtravande text menar Tadjer att kristdemokraterna måste våga kalla sig konservativa; socialkonservativa. Inlägg och länkar vittnar om kraft i kristdemokratin. Ett kort säkert orättvist axplock ur den intressanta artikeln:

Kanske något klyschigt:
"Allt löses inte med ideologi, men politiken följer inte heller naturvetenskapens lagar. En god politiker visar handlingskraft och ledarskap, som bottnar i en realistisk verklighetsuppfattning."
Jag förstår nog orden och gillar faktiskt formuleringen, men i aktuellt sammanhang -- finanskrisen -- blir de för allmängiltiga och svepande.

Vidare en oblyg men kanske logisk flirt:
"Moderaternas vänstersväng är reell. [...] ...dagens Moderater vänster om Center- och Folkpartiet i ett flertal frågor.

Många gammalmoderata kärnväljare har varit lojala mot partiet men de bör kika på Kristdemokraterna. Alliansen har behövt vara enad för att mota bort Socialdemokratin som hade kunnat göra ännu mer skada. Anders Björck (M) har angripit de Nya Moderaterna med att säga att högerflanket har öppnats upp. Det är där Kristdemokraterna har sin möjlighet. Anders Björck borde gå med i Kristdemokraterna."

Följande prognos inte olik min, även om jag inte siffermässigt är så optimistisk:
"Med valet av ny partiledare, gråsossen Håkan Juholt, kan man vara säker att partiet kommer att ligga runt 20 % valet 2014, och troligtvis ännu lägre 2018. Socialdemokraterna har helt enkelt inte funnit lösningar till vardagens problem."

Vidare:
"Kristdemokraterna behöver flytta fram sina positioner och man måste göra klart för medborgarna att man är ett icke-konfessionellt parti. Det är en sak att blanda politik och religion, och en annan att respektera att västerländsk civilisation har sin värdegrund i humanismen, där Kristendomen självklart ingår. Kristdemokraterna måste våga kalla sig för konservativa."

Sist nämner Tadjer några exempel frågor han anser att kristdemokraterna borde fundera på att driva.
Slopandet av LAS, en sammanföring av arbetslinjen och integrationspolitiken, upprustning av miljonprogramsområdena, möjligheten till sambeskattning för makar, avskaffandet av fastighetsskatten, värnskatten och TV-avgiften, fler patrullerande lokalpoliser, att brottsoffrens behov sätts i centrum och förhållandevis hårda straff för personbrott och speciellt kännbara för vålds – och sexualbrott, utformandet av en borgerlig jämställdhetspolitik och stöd för kvinnor internationellt genom bekämpandet av mödradödlighet, ett stärkt försvar skilt från internationella insatser, ordning och reda i skolan men ej en förlegad katederskola utan fokus på livslångt lärande och individuella behov anpassat till dagens samhälle, driva avskaffandet av Riksdagens kvittningssystem och vitaliseringen av demokratin genom slopandet av spärren i personval, samt avdragsrätt på donationer till ideella organisationer.

Beträffande invandringspolitik nämner Tadjer endast en "sammanföring av arbetslinjen och integrationspolitiken", men en politik som inte även analyserar frågan ur ett kulturellt perspektiv anser jag har en otillräcklig approach. Det perspektivet är ju även minst sagt konservativt! Ett alternativ till SD behövs där.

Jag ser gärna kristdemokraterna som konservativ röst i det politiska landskapet efter blockpolitiken mellan vänstern och borgerliga, men är det inte en herkulesuppgift att få partiets väljarbas att anamma konservatism?

Relaterat i Twingly-media: SvD, DN
Andra bloggar om: , , , ,

Comments

4 Responses to “En konservativ blir kristdemokrat”

18 april 2011 01:06

Hej Magnus,

Tack för den konstruktiva kritiken.

SD har interna problem.
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/544591-sverigedemokraterna-avhopparna-kritiska

Söderbaum om SD är Konservativt: http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/20/stort-misstag-om-sd-till-ts-l-gga-beslag-p-konservatismen

Man kan inte rakt av jämföra nya världen, Kanada och Australien, med Sverige. Men vad sägs om riktade insatser för jobb inom exportindustrin? En mer liberal analys:
http://fores.se/assets/325/FORES-kanadamodellen-web.pdf

Läs http://www.dn.se/debatt/godhjartade-svenskar-ser-pa-invandrare-som-husdjur

Många känner sig utanför. Det finns personer i dessa gemenskaper som har ett förakt för det svenska samhället.

Metallarbetare kanske också känner sig utanför, som röstat på Socialdemokraterna och SD. De har inte heller kunnat anpassa sig till det samhälle vi går emot.

Det finns en överrepresentation i brottslighet bland de med invandrarbakgrund. Jag bor i ett område med liten brottslighet och nästan inga lägenhetsinbrott. Hade lägenhetsinbrott början av året. Polisens tekniker, en äldre, ärlig och uppenbarligen erfaren herre, sade att det oftast är ungdomar med invandrarbakgrund. De är tydligen endast 15-18 år gamla. Sådan är verkligheten. Sedan finns det också ligor från Baltikum och annat. Man skapar en grogrund för främlingsfientlighet genom att inte prata om dessa samhällsproblem. Solidaritet är att ställa krav.

Det finns också olika grupper inom SD. Kent Ekeroth verkar vara sionist, vilket skiljer sig från de tidigare SD under 1990-talet som hade personer med åsikter nära Radio Islam. Det går att diskutera om Kristdemokraterna står för en klassisk Konservatism eller om Kristdemokratin är en egen ideologi. Här är ett exempel på det senare:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/31/kd-har-missf-rst-tt-sin-uppgift

Nu har jag sökt på dina inlägg för att förstå vart du står. Jag stödjer KD på ungefär samma sätt som varför du har stött SD. http://magnusorerar.blogspot.com/2010/09/valjer-sd-i-riksdagsvalet.html (du borde nog ha lagt in FP som populister med flera utspel om icke-frågor)

Jag röstade på Kristdemokraterna 2006. Moderaterna fick min röst valet 2010. Jag är tveksam till att stödrösta. KD kom i skymundan och det är för lite praktisk politik.

Du förstår säkert att jag är kritisk till den traditionella svenska Kristdemokratin som växte ur pingströrelsen. Men det finns en ny Kristdemokrati. Jag må vara naiv och alltför positivt inställd till dessa, som kanske är i fåtal. Dessutom är det också möjligt att allmänheten inte vet om deras existens.

KDU politiker har tagit avstånd från den konfesionella Kristdemokratin. Charlie Weimers, se från 01:01:26
http://svtplay.se/v/2312074/svt_forum/kd-dagar__kristdemokraterna_2.0?sb,k108205,9,f,-1

Weimers verkade inte glad över svaret.

Lyssna på Ebba Busch, från 03:55 http://hw.libsyn.com/p/a/e/a/aea8918f93fa5926/Ebba_Busch.mp3?sid=218b905ce9bce3bfc1819f3f1139c374&l_sid=21712&l_eid=&l_mid=2461461

Busch sade: ”Jag hade mina frågetecken kring just detta med KRISTdemokraterna, är det verkligen så att man kan skilja mellan religion och politik. Jag har svårt att se att jag skulle kunna vara Kristdemokrat i Norge t ex där man har bekännelser i paragrafen. Men när jag upptäckte att Kristdemokratin så som den ser ut som ideologi i övriga Europa, då kände jag att det här är verkligen det som jag står för och som är beredd att engagera mig i långsiktigt...”

Jag håller med Busch att förebilden bör vara Tyskland.

Jag kan tänka mig jobba för ett nytt renodlat Konservativt parti utan några som helst konfessionella inslag. Vi kan prata om det i fall du är intresserad. Liberaler har startat Liberaldemokraterna. De hade varit intressanta om politiken varit nära Ron Paul.

Konservatismen måste bli politisk. Det räcker väl inte med Konservativt Forum och Tradition & Fason?

Vänligen,

Robert
http://twitter.com/roberttadjer

19 april 2011 20:27

Libertarianen Ron Pauls konservativa politik?

Jag är inte SD:are som du är KD:are. Jag nämnde att jag röstade på dem trots samtidig protest mot att de har inslag av högerextremism av det slag som fanns på 90-talet. Tills dess och senare har jag oftast kritiserat dem för mer än småsaker. Anledning att jag röstade på SD angav jag var att invandring -- som av andra partier behandlas som en orsak att mobba de som nämner ämnet som problem -- måste lyftas upp och en förhoppning att riks-SD:arna var rumsrena nog.

Kollade nu mina inlägg under etikett sverigedemokraterna sedan 7 december (orkade inte kolla längre tillbaka) och kategoriserade dem i "negativa", "neutrala" och "positiva":

-
Negativa: 1 april, 15 mars, 3 mars, 16 februari, 13 februari, 12 december, 7 december
Neutrala: 8 april, 23 februari, 13 februari
Positiva: 14 februari
-

Sen ser jag inte lika positivt på Ekeroth som kanske du gör. Även brittiska BNP är positiva till att Israel ska få leva i fred på sitt håll och pro-sionister i den bemärkelsen. (Göteborgs ledande SD:are Patrik Ehn arbetade aktivt i en pro-sionistisk organisation nära kopplad till BNP 2009.)

SD:s ideologi är knappast heller nära den konservatism jag (eller du eller Söderbaum) förordar. Patrik Ehn och andra i SD anammar radikalkonservatism, och konservativ revolution av högerextremistiskt snitt. Radikalism och konservatism i samma andetag en anomali. Sen är även SD:s uttryckliga antipati mot USA och NATO misstänkt.

Apropå Söderbaum anser jag att avfärdande av invandringsfrågan som irrelevant oberoende av invandringspolitik -- och oavsett hur långa stycken text man säger det på -- är axiomatisk och därmed radikal och ickekonservativ.

Apropå arbete och invandring krävs visst inte Kanadas politik av de politiker som dörordar den, vilket Per Gudmundson nämnde i denna artikel. Ändringar som inte förändrar dagens invandring löser inget då vi netto tar emot en eller ett par 10 000 från områden med hög analfabetism och/eller undermålig utbildning. Liten chans att räddar ekonomin (läste inte Fores-dokumentet på 178 sidor) ens om vi kunde tvinga de som utgår från att ta bidrag att jobba. I Quebec är 1/4 av invandrarna från muslimska länder men 1/3 från enbart Kina. Jämte denna skillnad är Kanadas invandring per capita lägre än vår.

Vet inte om du väntade dig detta rättframma(?) svar, men tyckte inte din replik kunde stå obesvarad…

Mvh, Magnus A

20 april 2011 01:47

Förtydligande: Den organisation jag nämnde Patrik Ehn var aktiv i var inte primärt pro-sionistisk, utan snarare identitär och rasistisk -- nämligen Third Way med rasistiska grupper bland sajter de stöder, även Svarta pantrarna och Malcolm X.

(Är själv pro-Israel men anser det är sjuk rasism att, som Third Way förordar, styra folk att leva biologiskt etniskt separat.)

Patrik skrev artiklar för Third Way 2009 och gick då smidigt till SD där han gjort reklam för konservativ revolution och en ideolog med rötter i tredje rikets, Armin Mohler. (Inget problem för en i SD:s ledning med initialer EA, till vilken jag påpekade detta.)

Så sent som för några månader sedan hade Patrik kontakt med en tysk NDP-politiker, närmast nationalsocialist. Inte heller det ansåg SD problematiskt.

20 april 2011 16:12

Det är bra att vara rättfram, så länge man inte missförstår budskapet.

Jag menade att våra naturliga val av partier kan egentligen vara andra, men det är snarare för att sätta press.

Kent Ekeroth nämndes eftersom han verkar vara en sionistisk infiltratör eller så representerar han i alla fall vissa väljare. Jag tycker det är komiskt. Det är uppenbart varför han attackerar Islamism. Anledningen att jag gör det är en annan: http://roberttadjer.com/sevart/ (Power of Nightmares)

Den naiva inställningen bland vänstern och svenska islamologer gällande Muslimska Brödraskapet: http://roberttadjer.com/2011/02/11/egypten-utan-mubarak/ och http://roberttadjer.com/2011/02/02/stod-den-folkliga-revolten-men-ta-lardom-av-egyptens-kamp-mot-islamism/

Sedan är det inte bara en religionsfråga, utan det kan vara pre-Islamiskt. Södertälje har många kristna Assyrier. Som exempel finner man väl liknande, om inte värre attityd gentemot unga kvinnor. Det har varit gruppvåldtäkter och attacker mot poliser. Vi vill inte bli som Frankrike.

Ron Paul är mestadels intressant för sina ärliga kommentarer om amerikansk imperialism vilket går mot konstitutionen. Se http://video.google.com/videoplay?docid=4156174553630131591#

Jag kommer komma ut med en artikel snart som heter "Neoconservatism Exposed".

Jag är medveten om att samma sak har hänt med andra partier runt om Europa. Det var väntat. Ekeroth var med i en paneldebatt om 11 september, vilket ägde rum i Uppsala i början av april. Jag var där. Han är omogen och väldigt nervös. Han försökte också spela offer, att han inte fick tid att prata som de andra. Faktum är att Jan Eliasson var sjysst mot honom och fick in han i debatten. Videon finns på SVT Forum: http://svtplay.se/v/2382292/svt_forum/utrikespolitiskt_konvent__tio_ar_efter_11_september?sb,k108208,4,f,-1

Jag håller självklart inte med Söderbaum i allt men för mig är han snarare reaktionär. Detta tycker jag är löjligt: http://www.aftonbladet.se/debatt/article11881544.ab

Jag har inget övers för radikalkonservatism. Det låter som Alan de Benoist och bloggaren Oskorei. Här lutar jag mig mot Claes G. Ryn, som har en kulturell-andlig syn.

Slutligen var inte mitt inlägg endast om integration eller assimilering. Men vill du veta min åsikt håller jag med Per Gudmunsson i allt skrivet här:

Erik Ullenhag har varit för abstrakt. Michael Anefur (Kd) är ju närmast politiskt korrekt: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/15/krav-p-assimilation-hotar-m-ngkulturen?page=1

Anefur borde följa Tyskland. Det var ju en Socialdemokrat, Thilo Sarrazin, som startade debatten.

Det behövs konkreta reformförslag. Se till att i första hand lyfta de som kommit. Kvantitativa mål bör sättas upp enligt efterfrågan (behov), alltså för arbetskraftsmigration (men här kanske vi också behöver en större flexibilitet i vår arbetsmarknad, som i Anglo-Saxiska länder och Danmark). Personer som kommit till Sverige av fri vilja skall försörja sig själva och anhöriga under en viss period (längre för barn). Jag instämmer att personerna måste vara ostraffade (svårt att kolla?). Medborgarskapstest är bra men det får inte bli populistiska utspel, utan det viktiga här är att det är även bra för de som invandrar, eftersom de får en tydlig signal om gemensamma värderingar. Sverige kan ta emot flyktinginvandring, men även det måste planeras. Sverige tar emot mer än grannländer och resten av Europa. Med Socialdemokratisk politik har invandringen varit kopplat till socialtjänsten, snarare än arbetsmarknaden. Med en mindre stat får också civilsamhället en större plats för integration av de nyanlända.

Vänligen,


Robert

Skicka en kommentar

Kommentera relevant och undvik invektiv.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.